Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

inyourheart
Był prawdopodobnie najseksowniejszym facetem, jakiego widziałam. I był palantem.
— Jennifer L. Armentrout
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
inyourheart
Chcę mieć coś swojego. Coś co będę kochać. Bo ja tak naprawdę najbardziej w życiu chcę kogoś kochać.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
inyourheart
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
inyourheart
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
inyourheart
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
inyourheart

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa vianotenough notenough
inyourheart
samotność najbardziej boli wieczorami.
inyourheart
inyourheart
inyourheart
7927 4d2b 500
Reposted frommoai moai viagoraca-czekolada goraca-czekolada
inyourheart
0627 a586
inyourheart
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
inyourheart
inyourheart
inyourheart
4214 d4da
bardzo.
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viagoraca-czekolada goraca-czekolada
inyourheart
Reposted frombluuu bluuu viagoraca-czekolada goraca-czekolada
inyourheart
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
inyourheart
(...) jeśli kiedyś wreszcie je wypowiem, tylko Tobie, tylko Tobie...
— Myslovitz
inyourheart
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...